Cookie- en Privacyverklaring

COOKIEVERKLARING

Gebruik van Cookies

De websites van de QAmanagers maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een geregistreerde die geen cookies accepteert, heeft slechts beperkte toegang tot de betreffende site. QAmanagers gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Clickgedrag

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

QAmanagers B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van QAmanagers B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan QAmanagers B.V. verstrekt. QAmanagers B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom QAmanagers B.V. gegevens nodig heeft

QAmanagers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per post te kunnen benaderen.

Daarnaast kan QAmanagers B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang QAmanagers B.V. gegevens bewaart

QAmanagers B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

QAmanagers B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van QAmanagers B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

QAmanagers B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@qamanagers.nl. QAmanagers B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

QAmanagers B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van QAmanagers B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van door QAmanagers B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met QAmanagers B.V. op via info@qamanagers.nl.

www.qamanagers.nl is een website van QAmanagers B.V.. QAmanagers B.V. is te bereiken op:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 3490307